Velkommen til Harstad Historielag
Org.nr: 998063310 Ansvarlig red. Frode Bygdnes e-post: bygdnes@online.no
Meny

Lokalhistoriewiki.


Harstad


MS GrytøySør-Troms Museum


Pensjonistuniversitetet


LandslagetInnkalling:

Årsmøte blir den 27.mai 2021
på Trondenes historiske senter


Tross pandemien, vil vi forsøke å avholde årsmøtet nå på vårparten. Det er viktig å ha organisasjonen intakt og formelt i orden, men det blir bare lagt opp til et enkelt årsmøte med kun de tradisjonelle sakene som hører et årsmøte til. For tiden kan vi være 50 stk. samla. For å sikre oss at vi ikke blir fler enn det lovlige antall, blir det påmelding. Medlemmene vil få e-post/brev om frister for påmelding.


Pressemelding:

Harstad historielag med gave til sykehjemmene


Billedtekst: Leder av historielaget, Einar Lockert, overleverer årbøker til sykehjemmene 2. desember. Her får livsglede-arbeider på Slottet, sykepleier Karen Seppola, gaven.

Harstad historielag ga årbøkene som er utgitt de ti siste årene, i gave til sykehjemmene Kveldsol, Stangnes, Slottet, Heggen, Bergseng og Helsehuset. Historielaget er stolt over Årbokproduksjonen og syns de bør kunne gjøre bedre nytte for seg på sykehjemmene enn på et lager. Bøkene utgjør mer enn 1000 sider om Harstad sin historie. Årbøkene er vår felles hukommelse og kan være til nytte og hygge for beboerne.
Det var både glede å se og takk å få for gaven som ble overrekt. Historielaget tenker seg at denne gaven kan bli et lite bidrag til sykehjemmenes mål om å bli livsgledehjem.

Det er komplekse forhold og sammenhenger som påvirker vår historie. At vi får mange forskjellige bidrag fra folk til å nedtegne vår egen historie, er med på å berike vår forståelse av hva som har skjedd. Harstad historielag har som målsetting å motivere mange lekfolk til å beskrive historiske fremstillinger. Årbøkene er med på å stimulere til aktivitet og interesse for historie. Det beriker lokalsamfunnet.
Overlevering på Stangnes sykehjem


Oversikt over de 10 siste Årbøkene, kan køpes av historielaget, se annonse side 24 i årets Årbok


Årboklansering

Torsdag 5. november skulle vi ha medlemsmøte for å presentere Årboka, men det møtet måtte utgå pga smittesituasjonen i Harstad og myndighetenes siste anbefalinger. I stedte la redaktør Bjørn Hall-Hofsø frem Årboka på nettet. Presentasjonen ble streamet og sendt live. Du kan her lese om presentasjonen og redaktørens manus.Vi arbeider med å dele ut Årboka til medlemmene som vil få den i postkassen sin.MedlemsbrevLeder av Harstad historielag har skrevet medlemsbrev angående arbeidet vårt nå i mai 2020.Du kan lese brevet her.Appell fra redaktøren for Årboka:


skriv artikler til Årbok for Harstad 2020
Medlemsbrev

Dette er første medlemsbrev i disse koronatider der vi ikke kan møtes eller gjennomføre våre planer.


Vårmøtet Harstad historielag - utsatt

75 år siden krigen

Finnmarkskontoret i Harstad

Anders Ole Hauglid foreleser


Finnmarkskontoret som ble etablert i Harstad, hadde som opppgave å lede gjenreisninga av Nord-Troms og Finnmark etter krigen. Hvilke situasjon sto kontoret ovenfor i 1945? Om møtet.

Årsmøtet 2020

var på torsdag den 20.februar på Trondenes.


Beretning og protokoll finner du i mappa til venstre som heter "Kontakt". Innkallinga m.m. er her. Det møtte ca 50 medlemmer på Årsmøtet som ble raskt og effektivt avviklet. Valgene ser du i mappa "Styret".

Etter Årsmøtet fikk vi foredrag om

Harstads eldste bedrift - en 150 års bedriftshistorie

Om forfatteren ibo (Leif Arne Heløe) kan du lese på baksida av boka. Og innholdslista for Årbok 2019 finner du her. Harstad historielag håper at både Særhefte nr. 5 (Harstadfolk) og Årboka 2019 vil gi folk gode mimrestunder over Harstad sin historie. Så håper vi også at bøkene vil stimulere flere til å bidra med både bilder og minner. Slike bidrag er med på å fylle vår felles forståelse og identitet til Harstad. Vidkunn Eidnes har skrevet en anmeldelse av boka til Heløe.Novembermøtet
Årboka 2019 ble lansert på møte 7. november på Trondenes historiske senter


Med Årboka følger det mange interessante artikler. Redaktør Bjørn Hall-Hofsø presenterte først innholdet i Årboka. Deretter ble det foredrag om Thoralf Sørum. Han malte mange detaljerte bilder fra Harstad, bl.a dette fra Mathissen Mek Verksted i 1959. Den anonyme maleren Sørum hadde egen utstilling med mer enn 50 motiver fra vårt område. Men hvem var han? Far hans kom fra Gryllefjord, vokste opp i Trondheim og kom til Harstadbotn på slutten av 50-tallet. Det er mange bilder etter ham her i Harstad. Frode Bygdnes vil foredra om sitt møte med kunsten til Sørum.
BoklanseringLeif Arne Heløe trollbandt en fullsatt møtesal på Sør-Troms museum under boklanseringa av "Harstadfolk i gode og onde dager".
Harstad historielag lanserte nytt særhefte, nr. 5, som er en samling av Heløe sine artikler fra årbøker. I tillegg er noen nye artikler. På Trondenes fikk vi en glimrende muntlig fremstilling om Harstad sin historie og var en opplevelse i seg selv. Her var mange vittigehter, særlig om Harstad og Tromsø. Det var en fornøyelse å høre forfatteren sjøl.
Boka kan nå fås kjøpt for kr. 250,- hos bokhandlerne i byen.
Hurtigrutene under krigen


Boklansering av "Farlig farvann".
Det er siste bok fra Alf R. Jacobsen. Forfatteren kommer til Harstad bibliotek

torsdag 12. september 2019 kl. 18:00

Her er plakat og pressemeldingVårturen


Vårturen til Harstad historielag gikk i år til Bjarkøy og Sandsøy med Rutebilhistorisk forening sin buss. Referat fra turen:her

Vårmøtet

Torsdag 25.april kl. 19:00 Sør-Troms museum
Maritim kulturbevaring

MF Grytøy

Styreleder venneforeninga for Grytøy fergeselskap, Dagfinn Gjertsen, vil orientere om restaureringsarbeidet med motorfergen Grytøy. Se venneforeningas egen hjemmeside her.Årsmøtet ble avholdt torsdag den 21. februar 2019 på Trondenes historiske senter. Protokoll fra Årsmøtet. Etter årsmøtet fikk vi foredrag om:


KULTURPLAN og KULTURMINNEPLAN for HARSTAD

Da Harstad historielag så Riksantikvaren sin kommunerangering om kulturminnearbeidet i Harstad, reagerte vi. I 2017 fikk Harstad kun 3 poeng av 9. Tromsø fikk 6 og Bodø fikk 7. På styremøte i mai 2017 etterlyste vi og utfordra Harstad kommune til å sette i gang arbeidet med kulturminneplan. Vi kontaktet ordfører, rådmann og alle partiene. Høsten 2017 vedtok kommunestyret å sette i gang med disse planene. En kulturby må ha plan både for kulturen og for kulturminnene.
Kulturplanen vil bli ferdigbehandlet til høsten, men Kulturminneplanen er enda i innsamlingsfasen. Målet er at den skal være ferdig 2020 slik Riksantikvaren krever.
Fra kommunen har Harstad historielag fått Gunn-Ellen Rye Krøtø til å fortelle om Kulturplanen som er snart ferdig, og Ranveig Kildal Ramtvedt til å berette om innsamlingsfasen for Kulturminneplanen for Harstad. For at Harstad historielag skal kunne komme med innspill, må vi vite hva det planlegges og hva kommunen prioriterer. Vi vil få orientering både om innhold og om framdrift. Harstad historielag er nå i dialog med kommunen for å ta vare på vår kultur.BOK-MØTET

Årboka 2018 lanseres på møte 8. november på Trondenes Historiske Senter kl. 19.00

Med Årboka følger det mange interessante artikler. I år løfter vi frem artikkelen om Regine Normann, den første kvinnelige forfatteren i nord. Artikkelen er skrevet av Sigri Skjegstad Lockert. Hun vil holde et foredrag om «Regine og havfolket». Regine sine eventyrfigurer er bl.a. marmælen som betyr havmannen. Hennes eventyrfortellinger er kanskje de mest kjente, utgitt under navnet Ringelihorn. Disse nordnorske eventyrene må vi ta vare på og formidle.
Serine Regine Normann ble født i Vesterålen, men som 5-åring ble hun satt bort til slektninger utenfor Harstad. Det var i Breivika, og her gikk hun 3 år på skole før hun flyttet til onkelen Nikolai Lockert.
Hennes forfatterskap begynte i det skjulte. Hun gjemte manuset i ei hule i fjellet som i dag har fått navn etter henne – SINAHULA. I dag er den blitt et kulturminne i Vesterålen.
En kan lese mer om Regine Normann på wikipedia og på stiftelsen Regine

Redaktør Bjørn Hall-Hofsø vil legge frem Årboka i sin helhet og presentere flere artikler. Etter møtet vil medlemmene få hver sin bok. Møt opp.

Septembermøtet

27. sept. kl. 19.00 på Sør-Troms Museum, TrondenesForfatteren av boka KAMPEN om HISTORIEN, Jan Petter Pettersen kommer til Harstad historielag og beretter om mytene, sannheten og fortielser i ettertid om Narvikfelttoget 1940. Pettersen har satt skarpere lys på begivenhetene om kampene ved Narvik våren 1940. De norske styrkene kjempet en innbitt kamp under ledelse av Carl Gustav Fleischer. 1000-vis av mennesker mistet livet og tyskerne ble påført sitt første nederlag under 2. verdenskrig. I ettertid har det og blitt ført en kamp om historia. Generalen ble offer for en bitter maktkamp med så vel militære som sivile overordnede. Og fikk f.eks. Trondenesbataljonen den æra de skulle ha, eller kom de i skyggen av andre bataljoner? Forfatteren har leitet frem nye opplysninger og utfordrer den offisielle historia om Narvik 1940. ForfatterJan P. Pettersens siste leserinnlegg om Narvikfelttoget kan du se her. Og du kan lese Gunnar Reppen sin bokanmeldelse .

MedlemsbrevMuntlig historie - SeminarTorsdag 6. september kl. 10:15-17:15 på Trondenes.


Memoar - norsk organisasjon for muntlig historie - reiser rundt i landet for å fremme interessen for og samarbeid om muntlige historier og minneinnsamling. Prosjektet er et samarbeid mellom Memoar, Landslaget for lokalhistorie, Norsk etnologisk gransking og Folkeminnesamlinga. Sør-Troms Museum er vertskap for kurset.
På dagskurset vil vi lære om intervjuopptak, dokumentasjon, bevaring og bruk. Kurset passer både for profesjonelle og frivillige historikere. Les mer om kurset her .Til toppen av sida.
/html>