Harstad Historielag - organisasjon
Meny

Æresmedlemmer


Styret utnevnte Vidkunn Eidnes til æresmedlem på Årsmøtet 2019. Vidkunn er en veteran i historielaget. Han var med fra starten av, ble vara til styret i 1993 og var med i styret i hele 22 år. Han har bidratt til Årboka jevnlig opp gjennom årene, har stilt opp på møter og arrangementer, holdt foredrag og deltatt flittig i debatter. Hans bidrag både muntlig og skriftlig, har vært med på å heve standarden på historielagets arbeid. Han er en seriøs og pålitelig kilde for laget. En slik kilde er svært verdigfult både som informant og som korrektiv. Han er en solid historiker som det er godt å støtte seg til.
Hans bidrag til historieinteressen i Harstad er mangfoldig, både som redaktør for Håløygminne og som leder av Pensjonistuniversitetet. Så fikk han Harstad bys fortjenestemedalje for 5 år siden. Nå var det på tide å gi ham æresmedlemskap i Harstad historielag.
Asbjørg Raanes ble utnevnt til Æresmedlem på novembermøtet 2017
og
Torny Nikolaisen og Sigurd Stenersen er innvilget æresmedlemskap i Harstad historielag.


25-Års-jubileum

Ble feiret og markert onsdag 23.februar 2011 på Trondenes historiske museum, etter årsmøtet.

Historielagets første protokoller

Les utdrag fra protokollene for 25 år siden.


Oppslag i Folkeviljen ca. 4.nov. 1985.


Leder i jubileumsåret Asbjørg Raanes takket og overrekte blomster til de av veteranene fra det første styret som møtte på årsmøtet.

Vedtektene


Vedtektene for Harstad Historielag kan du laste ned her.Til Troms Historielag sin nettside