Harstad Historielag - Prosjekter
Meny

Prosjekter

I tillegg til Årboka, vil Harstad Historielag lage forskjellige publikasjoner som skal være tilgjengelig som trykksak og eller på nett m.m. Særheftene kan bestilles hos historielaget: post@harstadhistorielag.noSærhefte 7Forord og innholdsoversikt.


Særhefte 6Nå er historien om et kystrederi HAALOGALANDS DAMPSKIBSSELSKAP ute i bokhandlerne i Harstad. Boka kan og bestilles direkte fra Harstad historielag post@harstadhistorielag.no
Reportasje fra boklanseringa kan du laste ned her.
Det er vårt medlem Kristian Holst som har skrevet bok på 125 sider og: les videre....
Knut Godø sin omtale i Harstad Tidende kan du se: i HT 7/9-22.
HarstadfolkForfatteren ibo, som er Leif Arne Heløe har gitt oss mange gode bidrag til årboka. Noen artikler er samla i Særhefte nr. 5: "HARSTADFOLK - i gode og onde dager", og noe er nyskrevet. Heløe sine bidrag er med på å gi oss en felles forståelse og identitet til Harstad. Boka kom ut høsten 2019.

Samisk nærvær på HinnøyaSærheftet nr. 4 er en presentasjon av artikler om samisk nærvær på Hinnøya og i regionen. Noen artikler er hentet fra årbøkene våre, men også nye artikler er å finne i heftet. 17 forfattere har skrevet til redaksjonen som besto av Tore Einar Johansen og Sigurd Stenersen sammen med Sør-Troms museum. Heftet kom ut i 2016.

SkulpturprosjektetHarstad Historielag laget et temahefte om offentlige skulpturer i Harstad. Sigurd Stenersen var idemaker og redaktør for Faktahefte nr. 3. Styret vedtok å utvide prosjektet til også å omfatte bildende kunst, mosaikk og tekstilkunst av anerkjente kunstnere. Heftet ble ferdig i 2011.


Kulturminneåret 2009

Harstad Historielag overtok ansvaret for prosjektet om verkstedindustrien hvor en skulle dokumentere produksjon som er på tur i glemmeboka. Dette prosjektet var det Troms Historielag som fikk støtte til fra kulturminneåret 2009. Denne støtten er overført til Harstad Historielag som skal bruke midlene til formidling av prosjektet. Det ble laget et hefte som kan lastes ned her


Tegninger fra HarstadJ. Norodd Jørgensen sine flotte tegninger fra Harstad, ble samlet i Faktahefte nr. 2 som kom ut i 1999. Opplaget av heftet er utsolgt.

Byggeskikk i Harstad


baksida:
Dette var første faktahefte. Det var gitt ut i 1997 og Asbjørn Eidnes sto bak. Heftet er utsolgt.


Til hovedsida Harstad historielag.